با ما در ارتباط باشید

همکاران ما در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهند بود

گروه تولیدی کفش طبی آوا با امید به منان گامی کوچک در راستای توسعه کشور عزیزمان برداشته است این کارخانه در 3 فاز بمساحت 1000 هکتار با بالای 200 کارگر  بکار گرفته خواهد شد تا قسمتی از تولید کفش کشورمان بدست عزیزان همشهریمان رقم بخورد