با ما در ارتباط باشید

همکاران ما در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهند بود

گروه تولیدی کفش طبی آوا با امید به منان گامی کوچک در راستای ایجاد اشتغال و  ارتقا جایگاه کفش تبریز برداشته است این کارخانه در 3 فاز بمساحت 10000 متر با بالای 100 پرسنل بکار گرفته خواهد شد تا قسمتی از تولید کفش کشورمان بدست عزیزان همشهریمان رقم بخورد